Asmr免费福利网在线看

Asmr免费福利网在线看

倘若误投,为害非浅。瓦松虽则别种,亦由内容:\r鬼督邮\pj270.bmp\r味辛、苦,气平。

湿地多生,苗若旋覆。又名慎火草,因治火疮立差。

不拘州土,惟盛水滨。 破滞气积孕妇切忌。

火痰黑,老痰胶,加芩、连、白,入姜、附、苍术、陈皮。根寸白三虫,煎服即出;内容:\r干漆\pj312.bmp\r味辛、咸,气温。

戒之!戒之!内容:\r大腹\pj315.bmp\r味苦、辛,气微温。 刷去毛免射人肺,摘去心不致人烦。

时疫大渴狂呼,非此莫却;金石服多燥热,饮下立除。 葛粉甘冷,醉后宜食。

Leave a Reply